Uw vertrouwde partner in het recyclen van oud ijzer en metalen Tel: 078-8426511

  Hieronder vindt u een opsomming van diverse materialen die S.M.R ophaal bij bedrijven.                                                                                                                                                                            

Ferro/Oud ijzer


Non-Ferro/Metalen


 

Legitimatieplicht in de koperhandel.

De legitimatieplicht is bedoeld om de verkoop van gestolen koper moeilijker te maken. De campagne richt zich op metaal opkopers en aanbieders van koper. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verzorgde de aftrap van de campagne bij een metaalrecyclingbedrijf in Nootdorp door het gieten van een koperen plaatje met het campagnelogo.

Wanneer iemand koper, koperkabel of een koperlegering aanbiedt en contant uitbetaald wil worden, moet hij zich voortaan legitimeren. Dit betekent dat opkopers hun klant moeten vragen om een geldig identiteitsbewijs en een aantal gegevens over de aankoop, de klant en diens identiteitsbewijs moeten registreren. Zo wordt het voor koperdieven moeilijker om hun gestolen waar aan te bieden en zijn zij gemakkelijker op te sporen door de politie.Nu al zijn metaal opkopers wettelijk verplicht elke aankoop te registreren. Dit betekent dat ze het volgnummer, de datum van aankoop, de omschrijving van het aangekochte goed, de koopprijs en de naam en adres van de aanbieder in hun administratie moeten opnemen. Per 1 januari 2013 is daar in geval van contante betaling van koper, koperkabel en koperlegeringen het nummer en type identiteitsbewijs van de aanbieder bijgekomen. Een team van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie zullen onaangekondigd bij metaal opkopers langs gaan om te controleren of voldaan wordt aan de legitimatieplicht bij contante inkoop. Wanneer dat niet het geval is, kunnen de controleurs een boete opleggen.

Campagne

De campagne bestaat uit twee radiospotjes, een website www.pasopkoper.nl, banners, online advertenties, animatiefilmpjes en een huis-aan-huisartikel. Ook wordt een informatiepakket aan metaal opkopers beschikbaar gesteld waarmee zij hun klanten kunnen informeren. Het informatiepakket bevat twee posters, twee raamstickers, een display bakje met flyers en een begeleidende brief met informatie over de legitimatieplicht.


Aanpak koperdiefstal

ProRail, TenneT, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, het Openbaar Ministerie en de Metaal Recycling Federatie hebben in het kader van het convenant Actie Koperslag diverse maatregelen getroffen, met name tegen koperdiefstal die gevaarzetting kan veroorzaken. Het gaat onder meer om de inzet van flexibele politieteams, het gebruik van synthetisch DNA en een hogere strafeis tegen koperdieven door het Openbaar Ministerie. De invoering van de legitimatieplicht is een van de maatregelen die met de partners is genomen om koperdiefstal aan te pakken.

 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info