Uw vertrouwde partner in het recyclen van oud ijzer en metalen Tel: 078-8426511

VIHB Nummer / VCA


Per 1 januari 2005 zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de wet en regelgeving op het gebied van de verplichte registratie, melding en transport van afvalstoffen (waaronder schroot) ingevoerd. Bij afvaltransport en inzameling is het PMV formulier vervangen door een begeleidingsbrief. Voor dit nieuwe document zijn een drietal nummers,te weten het VIHB nummer, het bedrijfsnummer en het afvalstroomnummer wettelijk verplicht gesteld.

Het VIHB nummer, dit is een registratienummer voor bedrijven die afval(schroot) vervoeren, inzamelen,(ver)handelen en bemiddelen.Dit nummer is op te vragen bij het NIWO (070-3992011).

Het bedrijfsnummer,dit is een uniek nummer dat aan ieder bedrijf, welk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel wordt toegekend.Deze bedrijfsnummers worden door Stal Metals aangevraagd.

Het afvalstroomnummer, dit nummer bestaat uit de verwerkers code van vijf cijfers, de verwijzing naar de Eural code (2 cijfers) en de laatste 5 cijfers van uw klantnummer bij Stal Metals. 

De afvalstroomnummers worden verstrekt door Stal Metals.

 Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u zich melden op de website van de NIWO of de uitgebreide brochure via het internet downloaden (www.sva.nl). U kunt ook informatie over de nieuwe wet- en regelgeving vinden op www.vrom.nl

 


 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info